14
14
 ledige stillinger på Tandlaegejob
103
103
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Holbæk Kommunale Tandpleje

Holbæk Kommunale Tandpleje

|
Vestsjælland
|
Indrykket 06-04-2021

Holbæk Kommune søger ny overtandlæge

Vores overtandlæge går på pension og vi søger derfor en ny overtandlæge pr. 1. august.

Holbæk kommunale tandpleje er en velfungerende tandpleje med 50 medarbejdere, hvor du som overtandlæge får det overordnede ledelsesmæssige ansvar for tilrettelæggelse af tandplejetilbuddet til kommunens 15.000 børn og unge samt 130 omsorgstandplejepatienter.

Tandplejetilbuddet er en del af de samlede kommunale indsatser for børn, unge og voksne, og du har derfor et ledelsesmæssigt ansvar for, at tandplejen bidrager til den samlede indsats ikke mindst i forhold til udsatte børn, unge og voksne, hvor kompleksiteten er høj og udfordringerne store.

Ledelse i Holbæk Kommune er baseret på en kerneopgave organisering. Som leder forventes det, at du har blik for kerneopgaven, og det der forbinder denne til andre kerneopgaver. Det forventes at du er en stærk medspiller i fællesskabet, at du kender til og kan agere i en politisk ledet organisation, samt at du kan omsætte og implementere politiske strategier ind i tandplejen.

Holbæk kommune er i gang med en organisationsændring. Tandplejen vil være omfattet af omorganiseringen, og overtandlægen vil have ansvar for tandplejens indpasning og implementering i den nye organisationsstruktur. Omorganiseringen forventes besluttet til ikrafttræden 01.08 2021.

Af større opgaver står tandplejen overfor at tilrettelægge den videre udvikling af socialtandplejetilbuddet. Der skal i den forbindelse træffes beslutning om en evt. etablering af en samlet voksentandpleje bestående af omsorgs-, special- og socialtandpleje.

Tandplejen starter i foråret et forsøgsprojekt, hvor førstegangbesøget tilrettelægges som en videokonsultation for forældrene, når barnet er omkring 1 år, og der skal sidst på året laves en evaluering af projektet.

Der er endvidere planlagt opførelse af en ny klinik i Holbæk by, som forventes klar til ibrugtagning i 2023.  Projekteringsfasen er påbegyndt i januar 2021, og i samarbejde med Holbæk Kommunes øvrige kerneområder forestår der et arbejde med etableringen af denne.

Tandplejen er organiseret med en overtandlæge og en afdelingstandlæge, som varetager den kliniske tilrettelæggelse og kvalitetssikring af den kliniske opgaveløsning. Overtandlægen og afdelingstandlægen udgør samtidig tandplejens samlede ledelse.

Tandplejen tager afsæt i det brede, positive sundhedsbegreb og anerkendende dialog. Den faglige metode er baseret på den non operative tilgang, hvor børn såvel som forældre inddrages ligeværdigt og med respekt for individets krav på at definere egen sundhed og trivsel.  

 

I Holbæk kommune lægges der vægt på, at tandplejetilbuddet tilrettelægges, så tilbuddet når ud til flest mulige borgere. Tandplejen har derfor flere opsøgende indsatser i de boligsociale områder, og indgår i de boligsociale helhedsplaner, ligesom der i samarbejde med biblioteket og dagtilbudsområdet arbejdes med sundhedsfremmende tilbud til kommunens borgere.

Som overtandlæge i Holbæk Kommune forventes det at du:

 • Kan bidrage ind i de tværgående arbejdsfællesskaber på tværs af kerneområderne

 • Kan implementere politiske beslutninger i tandplejen

 • Kan lede på tværs af organisationen

 • Kan gå forrest og skabe følgeskab omkring tandplejens tilrettelæggelse og opgavevaretagelse 

 • Kan prioritere indsatser og ressourcer, så tandplejen i sin tilrettelæggelse bidrager til kommunens fokus på sundhed og trivselsudvikling blandt kommunens borgere.

 

Vi forventer:

 • At du har en lederuddannelse på minimum diplom niveau og gerne erfaring med ledelse af ledere

 • At du kender dig selv som leder, og har en involverende og delegerende ledelsesstil

 • At du kan rammesætte, og træffe de nødvendige beslutninger

 • At du har en sundhedsfaglig viden og bredde, som gør dig i stand til at se tandplejens opgaver i en større tværfaglig sammenhæng, og kan bidrage til kvalificering af den løbende udvikling af det kommunale sundhedsområde

 • At du har interesse for tandplejens fortsatte udvikling, og blik for kompetenceudvikling af tandplejens personale

 • At du har visioner for fremtidens kommunale tandplejetilbud, og ser muligheder for nye måder at tilrettelægge tandplejens opgaveløsning i takt med blandt andet den teknologiske udvikling på sundhedsområdet.


Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst

 

Send din ansøgning til

Ansøgningen med CV og eksamensbevis sendes senest den 26.april 2021. Stillingen skal tiltrædes 1.august 2021 eller snarest herefter.

Har du spørgsmål til stillingens ledelsesmæssige opgaver, er du meget velkommen til at kontakte leder af Børneindsatsen Birgitte Randrup-Thomsen, tlf.: 72364683 eller mail: birrt@holb.dk.

Har du spørgsmål vedr. det tandplejefaglige og tandplejens behandlingsprincipper, er du velkommen til at kontakte afdelingstandlæge Lise Brejner på tlf.: 72368035 eller mail: lika@holb.dk

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 18

 

 

Læs mere om Holbæk og den Kommunale Tandpleje på Holbæk kommunes hjemmeside.

 

Kontakt

Holbæk Kommunale Tandpleje

Bispehøjen 2
4300
Holbæk
Tlf: 72 36 80 35
Praktisk information
Oprettet:
06-04-2021
Udløber:
26-04-2021
Kviknummer:
LJA-81920744
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Behandling og sundhed
Beliggenhed
Lignende job
Aabenraa Kommunale Tandpleje
Syd- og Sønderjylland
Frist:
15-08-2021
Vordingborg Kommunale Tandpleje
Sydsjælland inkl. Møn
Frist:
07-06-2021