6
6
 ledige stillinger på Tandlaegejob
266
266
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Københavns Universitet Det Sundhedsfaglige Fakultet

Københavns Universitet Det Sundhedsfaglige Fakultet

|
Indrykket 29-01-2019

Institutleder for Odontologisk Institut (Tandlægeskolen) på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Institutleder for Odontologisk Institut (Tandlægeskolen) på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  
 
På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet vil vi i de kommende år fokusere på en styrkelse af sammenhængen mellem forskning og uddannelse, og mellem universitet og samfundets aktører, for eksempel mellem uddannelse og praksis og mellem forskning og aftagere. Fundamentet for dette er stærke faglige miljøer med fokus på talent og kvalitet. Vi betragter god ledelse som en forudsætning for at realisere dette.  
 
Vi søger nu en institutleder for vores Odontologiske Institut, som vil få ansvaret for instituttets daglige virke og fremtidige udvikling. Den nye institutleder skal sikre, at instituttet bidrager til fakultetets målsætninger ved at levere forskning og uddannelse af højeste kvalitet og samtidig selv indgå som en værdifuld del af fakultetets samlede ledelsesteam.  
 
Odontologisk Institut har godt 300 medarbejdere og en årlig omsætning på ca. 115 mio. kr. Hvert år optages der ca. 100 nye tandlægestuderende. Kandidatuddannelse i odontologi er en forskningsbaseret professionsuddannelse, som har til formål på et biomedicinsk grundlag at kvalificere den studerende til arbejdet som tandlæge under supervision såvel i privat tandlægepraksis som i den offentlige tandpleje.  
 
Med i alt 450 studerende, udgør undervisningen en stor del af instituttets opgaver og med en undervisningsklinik på 225 stole er der et stort driftselement. Det er derfor vigtigt, at den nye institutleder formår at bygge bro mellem disse og forskningen, samt medarbejderne i de forskellige enheder.  
Instituttet har fysiske rammer i topklasse og varetager en velfungerende akkrediteret uddannelse med gode evalueringer og et godt studiemiljø.  
 
Dine opgaver omfatter:  
 • Fortsat udvikling af kvalitet og relevans i tandlægeuddannelsen så den matcher Sundhedsstyrelsens krav samt fremtidige forventninger
 • Effektiv organisering af instituttets kliniske funktion i tæt samarbejde med instituttets medarbejdere, studerende og eksterne samarbejdspartnere
 • Implementering af instituttets strategiske mål og handleplan for de næste 4 år  
 • Styrkelse af instituttets forskningsaktiviteter og samarbejde med forskere inden for de prækliniske og kliniske fagområder samt med eksterne samarbejdspartnere, herunder tiltrækning af eksterne midler  
 • Velfungerende økonomisk styring af instituttets samlede drift så der opnås både balance og råderum til udvikling i overensstemmelse med universitetets strategi
 • Samarbejde med instituttets øvrige ledelse om den daglige drift af instituttet i overensstemmelse med instituttets strategiske mål  
 • Dialogbaseret samarbejde både i og uden for de formelle samarbejdsfora  
 • Personaleledelse i henhold til gældende personalepolitikker og retningslinjer  
Du skal sikre:  
 • Høj kvalitet og sammenhæng i instituttets undervisning, kliniske funktion, forskning, formidling og øvrige aktiviteter
 • En inspirerende og kompetent daglig ledelse af instituttet, herunder fokus på et godt arbejdsmiljø
 • Prioritering af opgaverne og de mange efterspørgsler en institutleder får, samt kunne vurdere hvilke henvendelser der bør ageres på  
 • At instituttet fortsat formår at indgyde ro og tryghed på instituttet samtidig med at forandringer implementeres på en god måde  

Vi vil lægge vægt på:  

 • At du er en visionær og dygtig leder med lyst og evne til at udvikle instituttet og dets medarbejdere
 • At du har en tandlægefaglig baggrund med dybt kendskab til faget, herunder dets forskning og uddannelse, samt gerne betydelig egen forsknings- og uddannelsesmæssig erfaring  
 • At du har forståelse for den kliniske drift og erfaring med den akademiske tandlægeuddannelse  
 • At du er en åben og dialogorienteret personlighed med flair for kommunikation og samarbejde, og formår at adressere eventuelle problemstillinger direkte  
 • At du er empatisk og udviser forståelse for diversiteten på instituttet  
Ansøgning og oplæg  
Ansøgningen skal indeholde en redegørelse om dine tanker og ideer om instituttets udvikling i de kommende år (højst 3 sider) og et fyldestgørende CV.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Ansættelsen sker som udgangspunkt som en åremålsansættelse med en ansættelsesperiode på fem år med mulighed for tre års administrativ forlængelse. Institutlederen ansættes i henhold til aftale mellem finansministeriet og AC, protokollat om ansættelses af dekaner og institutledere, hvori det er fastsat, at lønnen tager udgangspunkt i en basisløn, åremålstillæg, pensionsbidrag samt eventuelt kvalifikationstillæg.  
 
Lønniveauet vil afhænge af dit ansættelsesforhold, men vi forventer at kunne tilbyde ca. 930.000 årligt inkl. pension.  
 
Du kan udtrykke ønske om at opretholde en funktion som aktiv forsker. Omfang og vilkår for forskningen, herunder tid til forskning og ressourcer, forhandles og aftales med dekanen.  
 
Ansættelsesprocedure  
Dekanen har nedsat et indstillingsudvalg, som skal medvirke ved udvælgelse af ansøger til samtale, deltage ved samtaler og rådgive dekanen om ansættelsen. Indstillingsudvalget består af dekanen, repræsentanter for det videnskabelig og det teknisk administrative personale, de studerende samt medlemmer udpeget af dekanen. Første runde af ansættelsessamtaler forventes gennemført den 4. marts, 2019.

Udvælgelsesprocessen vil afslutningsvis kunne omfatte relevante tests og tilhørende individuel tilbagemelding.  
 
Ansøgningsfrist og kontaktinfo  
Vi skal modtage ansøgning online senest 18. februar 2019. Ansøgningen sendes elektronisk ved at trykke på søg stillingen nederst i stillingsopslaget her.  
For yderligere information henvises til www.sund.ku.dk og www.ku.dk. Ved behov for supplerende information om stillingen kan rettes henvendelse til dekan Ulla Wewer enten per e-mail ullaw@sund.ku.dk eller tlf. 35327051.  
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Københavns Universitet Det Sundhedsfaglige Fakultet

Nørre Allé 20
2200
København N
Praktisk information
Oprettet:
29-01-2019
Udløber:
18-02-2019
Kviknummer:
LJA-70180649
Jobtype:
Fuldtid
Vikar/barsel
Arbejdsområde:
Behandling og sundhed
Beliggenhed
Lignende job
Aabenraa Kommunale Tandpleje
Syd- og Sønderjylland
Frist:
30-09-2019