6
6
 ledige stillinger på Tandlaegejob
13
13
 ledige stillinger i profiljob netværket

Om ATO

 
ATO er en faglig organisation, primært henvendt offentligt ansatte tandlæger. Samtidig er vi en eksklusiv forening, fordi vi som en mindre fagforening har mulighed for at kende stort set alle, ved navn!
For øjeblikket har vi ca. 1.200 medlemmer, og vi organiserer dermed 90 procent af de tandlæger, der er beskæftigede i den offentlige tandpleje. Heraf er langt de fleste kommunalt ansatte.
Vores øvrige medlemmer er ansatte i private praksisser, på de to tandlægeskoler eller indenfor andre områder af tandplejen.


Foreningens mål er dobbelt.
Vi arbejder for...
 • gode løn- og ansættelsesvilkår for alle offentligt ansatte tandlæger.
 • en konstant forbedring af tandsundheden.


ATO ønsker at skabe en tæt sammenhæng mellem vores medlemmers ønsker og de aktiviteter, vi sætter i gang. Derfor er vi organisatorisk bygget op, så det enkelte medlem altid er sikret direkte indflydelse på beslutningerne. Omvendt er vi dermed også afhængige af, at medlemmerne bruger deres indflydelse.
Hos De Offentlige Tandlæger er der kun kort vej fra tanke til handling. Som medlem ringer eller e-mailer man bare - hovedbestyrelsen, formanden eller sekretariatet er til at få fat på.
 
Vi er børnenes, de unges og de ældres tandlæger. Vi taler gerne de svages sag og gør et stort opsøgende og forebyggende arbejde for, at tandplejetilbuddene når ud til alle. Vi blander os i den offentlige debat, og vi farer i blækhuset, når det kræves.
 ATO tager udgangspunkt i, hvad vores medlemmer oplever som vigtigst i arbejdet for en optimal tandsundhed. Derfor reviderer vi også løbende vores sundhedspolitik i forhold til samfundsudviklingen.
 
ATO har stor erfaring med at kæmpe for gode løn- og ansættelsesvilkår for de offentlige tandlæger. Vi er kendt for at bide os fast i forhandlingsbordet, når det gælder om at hente de bedste løn-, ansættelses- og pensionsvilkår hjem til vores medlemmer.
Da vi startede foreningen tilbage i 1985 var målsætningen at arbejde for en konstant forbedring af tandsundheden og af medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår. Den målsætning har vi stadigvæk.