10
10
 ledige stillinger på Tandlaegejob
24
24
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Domstolsstyrelsen

Domstolsstyrelsen

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 13-03-2023

Danmarks Domstole søger børnesagkyndige retsmedlemmer

Er du sagkyndig i psykologi eller i børne- eller ungdomspsykiatri, kan du søge om at blive beskikket som børnesagkyndig til retssager om fx anbringelse af børn uden for hjemmet.

Børnesagkyndige retsmedlemmer har et stort ansvar i de sager, de medvirker i. Det er derfor vigtigt for sagernes behandling, at du har viden og erfaring med udredning og behandling af udsatte børn og unge. Det er fx vigtigt, at du har erfaring med at udarbejde og vurdere specialistudtalelser, børnesagkyndige erklæringer mv.

Hvad siger loven?

I retssager om særlig støtte til børn efter serviceloven, fx om anbringelse af børn uden for hjemmet uden samtykke, deltager to børnesagkyndige retsmedlemmer et medlem som sagkyndig i børneforsorg og et som sagkyndig i børne- eller ungdomspsykiatri eller i psykologi. Læs eventuelt mere i servicelovens §§ 170 og 172.

Hvad er dit honorar som børnesagkyndigt retsmedlem?

Honoraret som børnesagkyndigt retsmedlem er 2.400 kr. for en retsdag inkl. forberedelse. Der kan på en retsdag være flere sager til behandling.

Derudover får du dækket eventuelle rejseudgifter, herunder kørsel i egen bil efter statens takster.

Hvor længe varer en beskikkelse som børnesagkyndigt retsmedlem?

En beskikkelse varer i 4 år, og du kan efter de gældende regler være børnesagkyndigt retsmedlem, indtil du fylder 70 år.

Hvordan bliver du beskikket?

Du skal seneste den 13. april 2023 - sende dit cv og dokumentation for din uddannelse og relevant erfaring på området (udsatte børn og unge) til Domstolsstyrelsen, St. Kongensgade 1-3, 1264 København K, eller via sikker mail fra din e-Boks. Vælg modtager Danmarks Domstole/Domstolsstyrelsen/Domstolsstyrelsen og skriv gerne børnesagkyndig i emnefeltet.

Vi lægger vægt på, at du har relevant uddannelse og den fornødne erfaring inden for børne- og ungdomspsykiatri og/eller psykologi i forhold til udsatte børn og unge. For uddannede psykologer er det endvidere en fordel, at du har autorisation som psykolog.

Det er en betingelse i den videre proces, at du giver samtykke til, at Domstolsstyrelsen indhenter en fuldstændig udskrift af Det Centrale Kriminalregister. Herom vender vi i givet fald tilbage til dig.

Du bliver beskikket af Domstolsstyrelsen efter forhandling med social- og boligministeren, jf. servicelovens § 172. 

Hvor får du svar på eventuelle spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte Social- Bolig- og Ældreministeriet, Charlotte Aastrup Poole, på telefon 41 85 11 33 med spørgsmål om, hvad ministeriet lægger vægt på i vurderingen af, om du kan anses som særligt børnesagkyndig.

Ved spørgsmål i øvrigt kan du kontakte Domstolsstyrelsen, Pia Jacobsen, på mail  pij@domstolsstyrelsen.dk eller telefon 60 93 48 56.

Kontakt

Domstolsstyrelsen

St. Kongensgade 1-3
1264
København K
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
13-03-2023
Udløber:
13-04-2023
Kviknummer:
LJA-84611305
Jobtype:
Fuldtid
Kontrakt/Projekt
Arbejdsområde:
Behandling og sundhed
Beliggenhed