4
4
 ledige stillinger på Tandlaegejob
22
22
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Egedal Kommune - PPR

Egedal Kommune - PPR

|
Nordsjælland
|
Indrykket 19-07-2022

Psykologer søges til faste stillinger i PPR Center for Skole og Dagtilbud Egedal Kommune snarest muligt eller fra 1. oktober 2022

PPR Egedal søger to nye psykologkollegaer, der ønsker at bringe deres faglighed og relationelle kompetencer i spil, så vi sammen kan skabe verdens bedste hverdag for kommunens børn og unge.

 

Vi har en høj grad af fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet, hvilket betyder, at der er mulighed for at arbejde hjemmefra, hvis det giver mening for opgaven, ligesom der er gode muligheder for at præge retningen både internt og på tværs af forskellige snitflader, da vi er en mindre kommune. Herudover ligger rådhuset tæt på Egedal Station, hvorfra der er togdrift hver 10. minut.

 

Psykologgruppen er en del af PPR på i alt ca. 30 medarbejdere, heraf er ca. 15 psykologer. Vi arbejder tæt sammen på tværs af faggrupper og har et godt kollegialt sammenhold, og selvom vi ofte er ude i dagtilbud og på skoler, så har vi en fælles base på Egedal Rådhus, hvor vi ofte mødes til frokost i kantinen.

 

Vi er optagede af, at vores ressourcer bruges mest meningsfuldt til gavn for flest mulige børn. Vi tror på, at en tidlig, helhedsorienteret indsats er det bedste, og i PPR arbejder vi ud fra et systemisk/narrativt og ressourceorienteret børnesyn på hele 0-18 års området. Senest har vi været på kursus i den mentaliseringsbaserede tilgang, ligesom enkelte har modtaget undervisning i hhv. sorggrupper og det kognitivt adfærdsterapeutiske program Back2School.

Som psykolog hos os, er du med til at forbinde psykologi med pædagogik og didaktik. Du skal oversætte dit fag og den nyeste forskning til praktiske tiltag, som de fagprofessionelle kan benytte, for at støtte og udvikle børn og unge til en bedre hverdag. Vores ambition er, at vi arbejder sammen i PPR om at skabe bedre og tidligere hjælp til børn og unge - som psykolog spiller du en central rolle i dette arbejde.

 

Som psykolog er dine arbejdsopgaver alsidige og består bl.a. af:

 

  • Rådgivning, vejledning og supervision af fagprofessionelle inden for børns udvikling, læring og trivsel - du skal styrke mulighederne for at udvikle og understøtte de inklusionspraksisser, der arbejdes med på skoler og i daginstitutioner til gavn for børn/unge, medarbejdere og ledere.
  • Afklarende samtaler og observationer - her vægter vi, at du kan understøtte de fagprofessionelles forståelse af børns handlinger, intentioner og udviklingsbehov og pege på mulige veje at gå i forhold til konkrete indsatser og handleplaner.
  • Udarbejdelse af pædagogiske psykologiske vurderinger - du skal efter behov udarbejde en PPV, som understøtter lærere og pædagogers pædagogiske og didaktiske praksis.
  • Betjening på dagtilbuds- såvel som skoleområdet - du skal varetage arbejdsopgaver i et antal daginstitutioner og på en skole i Egedal Kommune.
  • Forældresamarbejde og tværfagligt samarbejde - Vi finder stor værdi og vigtighed i en helhedsorienteret indsats med inddragelse af forældre, netværk samt tværfaglige samarbejdspartnere.

 

Vi ser gerne, at du:

 

  • Er uddannet cand.psych. eller cand.pæd.psych.
  • Formår at sætte din faglighed i spil i et tværfagligt felt med mange forskellige samarbejdspartnere.


Vi tilbyder:

Et spændende job, hvor du bliver en del af et stærkt og tværfagligt arbejdsfelt med engagerede, kompetente og aktive kollegaer på en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø,

En arbejdsplads, hvor vi både er samskabende om meningsfulde løsninger, men også løser opgaverne selvstændigt og ansvarsfuldt. Vi vægter den tværfaglige sparring højt. Vores arbejdsfelt er komplekst og præget af kontinuerlig udvikling og forandringer, og derfor gør vi os umage for sammen at finde gode løsninger, der sikrer vores kerneopgave.

 

Som ny i psykologgruppen vil du få tilknyttet en mentor i det første år af din ansættelse. Er du endnu ikke autoriseret, vil du herefter få ekstern supervision, såfremt du bliver ansat i den faste stilling. Intern supervision er en fast, prioriteret del af at være PPR-psykolog i Egedal.

 

Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder af PPR, Skole og Dagtilbud Maria Mittag på telefon 72 59 80 12 eller tillidsrepræsentant og PPR-psykolog Katrine Schrøder på tlf. 72 59 65 46.

 

Vi ser frem til at høre fra dig!

 

Ansøgningsfrist er den 21. august 2022.

 

Vi indkalder løbende til samtaler.

 

Når du ansøger, bedes du vedhæfte uddannelsesbevis, CV, dokumentation for tidligere arbejde og andre relevante oplysninger.

Der indhentes referencer, hvis vi tilbyder dig en af stillingerne.

 

 

I Egedal Kommune er der plads til det hele menneske

Som ansat i Egedal Kommune skal der både være plads til det gode arbejdsliv og det gode privatliv. Det kalder vi Den fleksible arbejdsplads. Med den fleksible arbejdsplads skaber vi de bedst mulige rammer for medarbejdere og ledere. Vi tror nemlig på, at der skal være mulighed for at tilpasse sit arbejdsliv til sin konkrete livssituation. Det gør vi, fordi vi tror på, at medarbejdere som oplever sammenhæng i hverdagen, skaber gode resultater for vores borgere i kommunen. I Egedal findes der ikke én enkelt løsning for fleksibilitet, det afhænger nemlig både af den konkrete stilling og af den konkrete livssituation.

 

Egedal Kommune har cirka 43.000 indbyggere og 3.500 medarbejdere. Vi er organiseret med en direktion, syv fagcentre og to tværgående servicecentre. I Egedal Kommune lægger vi generel vægt på helhedsorienteret tænkning og tværgående samarbejde præget af dialog, anerkendelse og tillid. Egedal Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge, uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund. Læs mere om os på EgedalKommune.dk

Kontakt

Egedal Kommune - PPR

Dronning Dagmars Vej 200
3650
Ølstykke
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
19-07-2022
Udløber:
21-08-2022
Kviknummer:
LJA-83843216
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Behandling og sundhed,
Forskning og undervisning,
Konsulent og rådgivning,
Supervision
Beliggenhed